Wyprzedaż dubletów z własnej kolekcji. Wg ks. prof. Chrostowskiego poz. 27