Provinz Preussen- Prowincja Pommern -  Region Stettin - Szczecin i Koslin - Koszalin

Na aukcji znaczki:

1 - Zachan - Suchań

2 - Koslin - Koszalin

3 - Barwalde - Barwice

4 - Belgard - Białogard

5 - Bublitz - Bobolice

6 - Bütow - Bytów

7 - Dramburg - Drawsko Pomorskie

8 - Falkenburg - Złocieniec

9 - Kallies - Kalisz Pomorski

Seria albumów kolekcjonerskich wydawanych na początku XX wieku przez niemiecką spółkę Kaffee Handelsgesellschaft AG (Kaffee HAG, Coffee Hag) z siedzibą w Bremie. Albumy przeznaczone były do zbierania znaczków przedstawiających herby miejskie.Wydawanie znaczków i albumów do ich kolekcjonowania było inicjatywą stowarzyszenia Die Brücke. Natomiast cesarz Wilhelm II był pomysłodawcą archiwizowania opublikowanego materiału. W tym samym czasie stowarzyszenie wprowadziło standaryzację rozmiarów znaczków. By wypromować swoją koncepcję wydawniczą i standardy, stowarzyszenie nakłaniało wydawców do ich przyjęcia. Jedną z firm, która zgodziła się je przyjąć była Kaffe HAG. Ostatecznie znaczki opublikowano w formacie nazywanym Weltformat V der Brücke (4 × 5,66 cm), co zostało też wydrukowane na ich odwrocie. Albumy opublikowano w formacie Weltformat IX (16 × 22,6 cm). Format taki przyjęto jedynie dla znaczków niemieckich.Stowarzyszenie zbankrutowało w 1913 i w rok później uległo likwidacji. Mimo to także znaczki wydawane po jego upadku miały takie same rozmiary.Artystą grafikiem wynajętym do projektowania znaczków był Otto Hupp, który był już znany w środowisku heraldyków z kilku wcześniejszych publikacji, z lat 90. XIX wieku.

Stan - foto

UWAGA

Przedmioty oferowane na moich aukcjach są przedmiotami mającymi ok. 100 i więcej lat -  ocena stanu będzie zawsze oceną subiektywną - dlatego też proszę,pisać,zadawać pytania - aby uzyskać wszelkie możliwe informacje i rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości

Proszę o przemyślane zakupy,gdyż jak na wszystkie moje towary nie przyjmuję zwrotów.