Pocztówki Wrocław /21 sztuk, niezapisane i zapisane /zestaw 208/

Stan: dobry

Wydawnictwo: PTTK + Ruch

Fot: J. Osuchowski + Z. Kamykowski + J. Osuchowski + S. Arczyński + P. Krassowski i inni