Prządka W., Technologia meblarstwa, Cz. 2, WSiP, Warszawa, 1996

STAN: +DB