Na aukcji:

GROSZ 1810 IS KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

STAN ZACHOWANIA: III-