Znaczki czyste (*), bez kleju

Stan ząbkowań na skanie

Bez prześwitek