1869-1920 Wurttemberg piękna kolekcja znaczków czystych i kasowanych. Wysoka wartość katalogowa.