Teczka osobowa firmy prawniczej, Londyn z poczÄ…tku XX wieku.

Umowy,dokumenty,korespondencja.