Medal na 100 lecie Policji w Polsce (1919-2019)

z treścią przysięgi policyjnej z 1919 roku.

CECHY:

  • coin tłoczony z matrycy
  • średnica: 70 mm
  • grubość 4 mm
  • kolor: stare srebro

Rota przysięgi służbowej.

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma: Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.

Tak mi Panie Boże dopomóż."

____

Źródło: Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919 r., nr 61, poz. 363.

ZAPRASZAMY do zakupów i do zapoznania się z naszymi pozostałymi produktami!