Poczty Plebiscytowe

Śląsk Cieszyński - Fi 3** w czwórce

Typ I (odstęp 2,7 mm)

1920 rok wydania

DOSKONAŁY MATERIAŁ PORÓWNAWCZY

w ładnym stanie zachowania, postfrisch /skan przykładowy/

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę pytać.

zapraszam!