MIERNIK OGRODNICZY KWASOMIERZ PH GLEBY4-funkcje FLO 89000

Miernik ogrodowy mierzy cztery wartości:

- wilgotność gleby,

- odczynnik pH gleby,

- temperaturę gleby

- natężenie oświetlenia.

Miernik , tzw. kwasomierz glebowy, wyposażony jest w sondę długości 20 cm oraz czytelny wyświetlacz LCD ułatwiający pomiar i odczyt. Jeśli sonda nie zostanie wbita w ziemię, zostanie pokazana temperatura otoczenia. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania, co wpływa na żywotność baterii (brak baterii 9V w zestawie)

Sposób użycia

Pomiar natężenia oświetlenia:

Włączyć miernik, skierować okno światłomierza w stronę źródła światła. Na wyświetlaczu zostanie pokazany stopień natężenia oświetlenia.

Wskazanie LOW- oznacza najniższą wartość, wskazanie HGH+ oznacza najwyższa wartość.

Pomiar odczynnika pH gleby:

Przełącznik z tyłu obudowy ustawić w pozycji pH. Sondę delikatnie i pionowo wbić w glebę. Włączyć urządzenie. Odczynnik pH

zostanie pokazany na wyświetlaczu. Przeprowadzić kilka pomiarów w celu uzyskania dokładniejszego wyniku pomiaru.

Wskazanie pH 7 oznacza glebę o neutralnym odczynniku. Wskazanie poniżej pH 7 oznacza glebę o odczynniku kwaśnym, natomiast

wskazanie powyżej pH 7 oznacza glebę o odczynniku zasadowym. Wyświetlenie „Lo” lub „HH” oznacza wyjście poza zakres pomiarowy.

Pomiar wilgotności gleby:

Przełącznik z tyłu obudowy ustawić w pozycji OC. Sondę delikatnie i pionowo wbić w glebę. Włączyć urządzenie. Wynik pomiaru zostanie

pokazany na wyświetlaczu. Przeprowadzić kilka pomiarów w celu uzyskania dokładniejszego wyniku pomiaru. Wskazanie DRY+ oznacza bardzo suchą glebę, wskazanie WET+ oznacza glebę bardzo mokrą.

Pomiar temperatury:

Wraz z pomiarem wilgotności zostanie wyświetlony wynik pomiaru temperatury. Jeżeli sonda nie zostanie wbita w ziemię zostanie

pokazana temperatura otoczenia. Wyświetlenie „Lo” lub „HH” oznacza wyjście poza zakres pomiarowy