Nawóz Yara Mila NPK

Rodzaj nawozu: wiosenno-letni

Formulacja: granulowany

Opakowanie: 25KG

Skład: azot całkowity – 16% N; fosfor – 16% P2O5;

potas  16% K2O

Granulowany nawóz wieloskładnikowy typu Nitrofoska dedykowany do wiosennego, startowego nawożenia roślin.

Stosowany nawożeniu zbóż jarych, kukurydzy, ziemniaków jak również użytków zielonych.

Zalety produktu:

  • zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
  • około 25% fosforu w formie polifosforanów, które w połączeniu z tradycyjnymi ortofosforanami stanowią idealną kompozycję dostępnego dla roślin fosforu, tak potrzebnego m.in. do wiosennej regeneracji roślin
  • potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
  • doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
  • jednym przejazdem dostarczamy pierwszą, wczesnowiosenną dawkę azotu, a wraz z nią efektywny fosfor oraz potas

Mając na uwadze fakt, że największe pobranie azotu , fosforu oraz potasu ma miejsce wiosną, stosowanie produktów z grupy Nitrofosek może być jednym z najbardziej plonotwórczych zabiegów agrotechnicznych.