Stan real foto.Walor nigdy nie oferowany do sprzedaży i pochodzi ze zbioru własnego budowane przez okres ponad 50 lat.Medal to zabezpieczenie przed  kopistami oraz zapewnienie dla kupującego że będzie wyłącznym właścicielem kompletnego widoku.( nie obejmuje go oferta) Koszt wysyłki zgodnie z Taryfą Poczty Polskiej.Na życzenie przesyłamy zabezpieczony skan rewersu oraz rachunek kupna.Ekspedycja zakupionego waloru w ciągu 3 dni od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto.Płatność na firmę Irena Hoffmann IH_Oderhoff.Wrocław.W przypadku problemów z zapłatą prosimy o kontakt na telefon firmowy 71 352 89 59.W korespondencji proszę wskazywać nasz firmowy końcowy numer A,B....co przyspieszy udzielenie odpowiedzi.