Aromat zapachowy do sauny

Rdzawa woń ciepłego pachnącego dymu sauny z melodyjnymi aromatami schnącego słodu.

Wskazania/Przeciw wskazania:

Zawsze rozcieńczaj z wodą. Nierozcieńczona powoduje podrażnienia skóry. Może spowodować reakcje alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienia oczu. Omijać okolice oczu, skóry, oraz odzieży. W razie wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Skontaktuj się pomocą/opieką medyczną. W razie nieustępującego podrażnienia oczu: Skontaktuj się pomocą/opieką medyczną. Trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Szkodliwe dla wodnego życia z długotrwałym efektem. Unikać uwalniania do środowiska. Pozbywać się zawartości/pojemnika wedle przepisów.

Skład:

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione (DMDM Hydantoin), mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothizaol-3-one and 2-methyl-2H-isathiazol-3-one (3:1)

Przypominamy, iż aromaty / koncentraty są gotowymi roztworami 100% olejków eterycznych, wody i alkoholu.

Ich stężenie i wydajność są mniejsze niż 100% olejków eterycznych.

100% Olejki eteryczne mamy również w swojej ofercie.