Żywica Poliestrowa

kg   +    , UTWARDZACZ GRATIS !!!

żywica niebieska szyba  10 / 15 minut lub wolna 40 /60 min.

jest przeznaczona do laminowania metodą natryskową lub ręczną nakładanie pędzlem lub wałkiem

stosowana jest do produkcji laminatów  poliestrowa - szklanych

na ścianach pionowych zastosuj zagęszczacz dostępny na naszych aukcjach , zapobiega ściekaniu

zastosowanie żywicy

-   naprawa karoserii , zderzaków spojlerów

-   łodzi  , sprzętu pływającego

-   uzupełnianie ubytków w plastiku , drzewie   , betonie

-   naprawa oczek wodnych

-   produkcji pancerzy do form silikonowych     jak i poliuretanowych

utwardzanie żywicy następuje po dodaniu utwardzacza  w stosunku 1 -2 % wagowo

polecany utwardzacz to butanox  lub luperox    -    temperatura pracy 18 -23'C

Na innej aukcji dostępne inne produkty potrzebne  do laminowania

5kg żywicy + utwardzacz

DO ROZPROWADZENIA ŻYWICY ZASTOSUJ WAŁEK CHEMOODPORNY DOSTĘPNY NA NASZYCH AUKCJACH

Na innych aukcjach mata szklana

150 , 300 , 450 , 600, tkanina szlkana , oddzielacze , silikony formierskie , poliuretan formierski

żywice epoksydowe

WARUNKI BHP:

  • należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

  • Natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton l
  • opakowanie plastikowe