Chlorek wapnia bezwodny spożywczy - 250g

Główne domowe zastosowania:

- stabilizator w produkcji serów (1g na 10 litrów mleka)

- nawóz wapniowy w ogrodnictwie, rolnictwie i akwarystyce

Data ważności: dwa lata od daty produkcji (aktualnie kwiecień 2020).

Masa netto: 250g

Chlorek wapnia (łac. Calcii chloridum), CaCl₂ – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i wapnia. Jest substancją silnie higroskopijną. Znany jest w formie bezwodnej (CaCl₂), jako monohydrat (CaCl₂·H₂O), dihydrat (CaCl₂·2H₂O) i jako heksahydrat (CaCl₂·6H₂O)

Chlorek wapnia stosuje się również:

  • w lecznictwie,
  • w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości, stabilizator, nośnik, sól emulgująca, substancja wiążąca,
  • bezwodny: do osuszania gazów i ciekłych substancji organicznych,
  • do otrzymywania związków wapniowych,
  • razem z chlorkiem sodu jako substancję zapobiegającą tworzeniu się lodu na jezdniach,
  • mieszaninę uwodnionego chlorku wapnia CaCl₂·6H₂O z lodem w proporcji 3:2 stosuje się jako mieszaninę oziębiającą (osiąga się temperatury rzędu -55 °C),