F.H.U. "SIGRA" oferuje Państwu profesjonalne środki hydrofobowe marki SARSIL.

Jesteśmy dystrybutorem w/w marki producenta "Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. z o.o. "w Nowej Sarzynie.

NIE JESTEŚ PEWIEN CZY ODPOWIEDNIO DOBRAŁEŚ IMPREGNAT DO MATERIAŁU I ILE OSTATECZNIE WYDASZ PIENIĘDZY?

!!!DORADZTWO TECHNICZNE GWARANTOWANE !!!!

Przedmiotem tej aukcji jest  impregnat;

SARSIL® W z utwardzaczem W - 45kg 

Dwuskładnikowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża,

jest dwuskładnikowym roztworem związków silikonowych

w rozpuszczalniku.

SARSIL® W:

 • wzmacnia strukturalnie i na wiele lat zabezpiecza powierzchnie przed wnikaniem wody,
 • wpływa na wzrost odporności mechanicznej i podwyższa mrozoodporność,
 • głęboko i równomiernie penetruje podłoże, tworząc warstwę ochronna o doskonałej odporności 

  na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

 • zachowuje własności "oddechowe" podłoża,
 • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
 • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów 

  atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

 • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów,
 • w przypadku ścian zewnętrznych zwiększa izolacyjność cieplną.

DANE TECHNICZNE

Wygląd jednorodna ciecz o barwie słomkowożółtej

Rozcieńczanie gotowy do bezpośredniego użycia po dodaniuutwardzacza

Gęstość w 20°C ok. 0,82 g/ml

Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 11 s

PRZEZNACZENIE

Sarsil® W przeznaczony jest do wzmacniania i równoczesnejhydrofobizacji tynków cementowo--wapiennych i każdego rodzajunasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie,głownie; piaskowców drobno- 

i grubo porowatych, kamienia wapiennego, różnego rodzajucegieł, dachówki, kostki brukowej. Doskonały do konserwacji iwzmacniania starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowychi pomników. Zaleca się stosowanie Sarsilu® W jako środkagruntującego na elewacje przeznaczone do zabezpieczania wsystemie Antigraf. Środek można stosować na wszystkichelementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych isprężonych wymagających ochrony antykorozyjnej. Charakteryzujesię doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bezuszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżeniewodochłonności i wzrost odporności mechanicznej.Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższonamrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie solirozpuszczalnych w wodzie. 

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża 

Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jestodpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia tapowinna być równomiernie porowata, gładka, oczyszczona z brudu,soli, obcych warstw 

i porostów, a zwłaszcza niezatłuszczona. 

Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche.

Nowe tynki cementowo-wapienne, beton należy impregnować niewcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tychprac, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitymwyschnięciu.

Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC możnaimpregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem doimpregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyćwszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby,błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.).

W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzynąlakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.